Syair Cinta (proverbs of java)

Beda-beda pandumaning dumadi.
Mimi lan mintuno.
Dumadining sira iku lantaran anane
Bapa Biyung ira.
Jaman iku owah gingsir.
Ngono ya ngono ning aja ngono.
Sanajan tumitahe pria lan wanita
anane alame asmara.
Witing tresna jalaran saka kulina.
Banjur ana talining asmara tumekaning
nggulat rasa ing asmaragama

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda